JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Alingsås tingsrätt

Alingsås tingsrätt

Postadress: Box 126, 441 23 Alingsås
Besöksadress: Södra Ringgatan 23, 441 33 Alingsås
Tel: 0322-793 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål.

Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Om tingsrätten

Aktuellt från Alingsås tingsrätt

Uppmärksammade mål vid Alingsås tingsrätt 

Om- och tillbyggnation av Alingsås tingsrätt.

Måndagen den 13 oktober 2014 påbörjades om- och tillbyggnationen av Alingsås tingsrätt. Man räknar med att om- och tillbyggnationen ska vara helt klar maj 2016. Under byggtiden kommer det uppstå störningar verksamheten. Vi arbetar aktivt med att försöka minimera störningar för allmänheten på bästa sätt. Bygget löper på enligt plan.
Följ om- och tillbyggnationen här

 

Övrig information

Alingsås tingsrätts bemötandepolicy

Domskrivningspolicy i Alingsås, Borås, Halmstad och Varbergs tingsrätt

Nu finns appen "Domstolsguiden" att ladda ner

Veckans brottmål

Ändrade öppettider 

Fredagen den 13 maj stänger tingsrätten kl. 14.00.

Upplysningar 

Vi har förnärvarande problem med vår växel, för att komma i kontakt med tingsrätten ring 0322-793 40.

Beställ en allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på tingsrätten ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Klicka här för att beställa en allmän handling 

Klicka här för att ställa frågor om ombyggnaden av tingsrätten

Öppettider

Måndag till fredag från kl. 8.00 och fram till förhandlingarnas slut, dock alltid till kl. 16:00. Öppethållandet kan inskränkas t. ex. under dag före helgdag.