JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Alingsås tingsrätt

Alingsås tingsrätt

Postadress: Box 126, 441 23 Alingsås
Besöksadress: Södra Ringgatan 23, 441 33 Alingsås
Tel: 0322-793 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål.

Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Om tingsrätten

Beställ en allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på tingsrätten ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Klicka här för att beställa en allmän handling 

Öppettider

Måndag till fredag från kl. 8.00 och fram till förhandlingarnas slut, dock alltid till kl. 16:00. Öppethållandet kan inskränkas t. ex. under dag före helgdag eller vid andra enstaka tillfällen.

Ändrade öppettider

Fredagen den 1 november 2019 stänger tingsrätten kl 12:00.